Wednesday, July 10, 2013

Yung Gwapa x Mykko Montana Perform "Dat 1" (Video)

Yung Gwapa & Mykko Montana performing "Dat #1" in Columbus, GA. Directed by Gutta TV. Yung Gwapa's Tru Liez mixtape hosted by Bigga Rankin coming soon.

No comments: